Neuadd Gymunedol Treganna
Lleoliad y Gweithgaredd:Neuadd Gymunedol Treganna
Cyfeiriad:Leckwith Road
Canton
Cardiff
Cod Post:CF11 8HG
Rhif ffôn:029 20344699
E-bost: CantonCommunityHall@cardiff.gov.uk
Gwefan y Cyngor: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Hamdden-parciau-a-diwylliant/Canolfannau-hamdden-a-chyfleusterau/Dod-o-hyd-i-Gyfleuster-Cymunedol/Cyfleusterau/Pages/Neuadd-Gymunedol-Treganna.aspx
Cysylltiadau:John Wheadon Supervisor
Oriau agor:


(Yn agor mewn ffenest newydd)