Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad
Cyfeiriad
HAMADRYAD ROAD, BUTETOWN, CARDIFF, CF10 5UY
Pennaeth
Mrs Helen Sharkey
Ffôn
029 2047 1173
Ffacs
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
WELSH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
-
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
BUTETOWN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Glantaf
Dalgylch
Rhif DFEE
2332