Ysgol Gymraeg Nant Caerau
Cyfeiriad
Caerau Lane, Caerau, Cardiff, CF5 5QZ
Pennaeth
Mr Dylan Hughes
Ffôn
029 2059 9469
Ffacs
029 2067 1000
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
WELSH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
CAERAU
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Plasmawr
Dalgylch
Rhif DFEE
2315