Ysgol Glan Morfa
Cyfeiriad
Lewis Road, Splott, Cardiff, CF24 5EB
Pennaeth
Mr Meilir Tomos
Ffôn
029 2048 3663
Ffacs
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
WELSH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
SPLOTT
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Glantaf
Dalgylch
Rhif DFEE
2313