Ysgol Gymraeg Pwll Coch
Cyfeiriad
Lawrenny Avenue, Leckwith, Cardiff, CF11 8BR
Pennaeth
Dewi Rees
Ffôn
029 2037 3453
Ffacs
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
WELSH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
CANTON
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Glantaf
Dalgylch
Rhif DFEE
2306