St Joseph's R.C Primary School
Cyfeiriad
North Road, Gabalfa, Cardiff, CF14 3BL
Pennaeth
Mrs Alexandra Riordan
Ffôn
029 2062 1625
Ffacs
029 2052 1135
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Roman Catholic Vol Aided
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
GABALFA
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Corpus Christi
Dalgylch
Rhif DFEE
3328