Pentyrch Primary School
Cyfeiriad
Bronllwyn, Pentyrch, Cardiff, CF15 9QL
Pennaeth
Mrs Sarah Coombes
Ffôn
029 2089 0292
Ffacs
029 2089 2675
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
PENTYRCH
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Radyr
Dalgylch
Rhif DFEE
2175