Mary Immaculate High School
Cyfeiriad
Caerau Lane, Caerau, Cardiff, CF5 5QZ
Pennaeth
Mr Huw Powell
Ffôn
029 2059 3465
Ffacs
029 2067 2750
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Roman Catholic Vol Aided
Ystod Oedran
11-16
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
CAERAU
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Mary Immaculate RC
Dalgylch
Rhif DFEE
4607