The Hollies School
Cyfeiriad
Brynheulog, Pentwyn, Cardiff, CF23 7XG
Pennaeth
Ms Lisa Marshall
Ffôn
029 2073 4411
Ffacs
029 2054 0239
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
PENTWYN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Special School / PRU
Dalgylch
Rhif DFEE
7019