Tremorfa Nursery School
Cyfeiriad
Mona Place, Tremorfa, Cardiff, CF24 2TG
Pennaeth
Ms Samantha Jones
Ffôn
029 2046 2581
Ffacs
029 2045 1658
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-4
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
SPLOTT
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Willows High
Dalgylch
Rhif DFEE
1017