Danescourt Primary School
Cyfeiriad
Danescourt Way, Danescourt, Cardiff, CF5 2SN
Pennaeth
Karen Wathan
Ffôn
029 2055 2422
Ffacs
029 2057 6115
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANDAFF
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Radyr
Dalgylch
Rhif DFEE
2321