Rhydypenau Primary School
Cyfeiriad
Fidlas Avenue, Cyncoed, Cardiff, CF14 0NX
Pennaeth
Ms Nicola Hammond
Ffôn
029 2075 7253
Ffacs
029 2076 4192
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
CYNCOED
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cardiff High
Dalgylch
Rhif DFEE
2041