Gabalfa Primary School
Cyfeiriad
Colwill Road, Gabalfa, Cardiff, CF14 2QQ
Pennaeth
Ms Carrie Jenkins
Ffôn
029 2062 4615
Ffacs
029 2062 0565
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANDAFF NORTH
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Whitchurch High
Dalgylch
Rhif DFEE
2019