Coed Glas Primary School
Cyfeiriad
Ty Glas Avenue, Llanishen, Cardiff, CF14 5DW
Pennaeth
Sophie Notley
Ffôn
029 2075 4862
Ffacs
029 2076 3723
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANISHEN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Llanishen High
Dalgylch
Rhif DFEE
2072