Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-y-Groes
Cyfeiriad
Bryn Celyn, Pentwyn, Cardiff, CF23 7EH
Pennaeth
Mrs Anne Fenner
Ffôn
029 2073 5723
Ffacs
029 2073 5723
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
WELSH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
PENTWYN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Bro Edern
Dalgylch
Rhif DFEE
2323