Gladstone Primary School
Cyfeiriad
Whitchurch Road, Cathays, Cardiff, CF14 3JL
Pennaeth
Ms Paula Shipton-Jones
Ffôn
029 2022 9944
Ffacs
029 2034 4252
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
CATHAYS
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cathays High
Dalgylch
Rhif DFEE
2309