Whitchurch Primary School
Cyfeiriad
Erw Las, Whitchurch, Cardiff, CF14 1NL
Pennaeth
Mrs Ann Griffin
Ffôn
029 2062 3441
Ffacs
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
WHITCHURCH & TONGWYNLA
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Whitchurch High
Dalgylch
Rhif DFEE
2329