Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth Primary School
Cyfeiriad
Main Road, Gwaelod-Y-Garth, Cardiff, CF15 9HJ
Pennaeth
Ms Catrin Evans
Ffôn
029 2081 0489
Ffacs
029 2081 3457
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
BILINGUAL
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
PENTYRCH
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Plasmawr
Dalgylch
Rhif DFEE
2111