Willows High School
Cyfeiriad
Willows Avenue, Tremorfa, Cardiff, CF24 2YE
Pennaeth
Mr Christopher Norman
Ffôn
029 2041 4243
Ffacs
029 2041 4313
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
11-16
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
SPLOTT
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Willows High
Dalgylch
Rhif DFEE
4041