Ysgol Pencae
Cyfeiriad
Highfields, Llandaff, Cardiff, CF5 2QA
Pennaeth
Miss Siwan Dafydd
Ffôn
029 2056 3851
Ffacs
029 2056 2972
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
WELSH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANDAFF
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Glantaf
Dalgylch
Rhif DFEE
2177