Radyr Comprehensive School
Cyfeiriad
Heol Isaf, Radyr, Cardiff, CF15 8XG
Pennaeth
Mr Andrew Williams
Ffôn
029 2084 5100
Ffacs
029 2084 5101
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
11-18
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
RADYR & MORGANSTOWN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Radyr
Dalgylch
Rhif DFEE
4070