Windsor Clive Primary School
Cyfeiriad
Grand Avenue, Ely, Cardiff, CF5 4HX
Pennaeth
Mr Kim Fisher
Ffôn
029 2059 1240
Ffacs
029 2059 1804
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
ELY
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cardiff West Community High
Dalgylch
Rhif DFEE
2318