Radnor Primary School
Cyfeiriad
Radnor Road, Canton, Cardiff, CF5 1RB
Pennaeth
Ms Louise Williams
Ffôn
029 2038 7506
Ffacs
029 2023 1435
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
CANTON
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Fitzalan
Dalgylch
Rhif DFEE
2039