Ninian Park Primary School
Cyfeiriad
Virgil Street, Grangetown, Cardiff, CF11 8TF
Pennaeth
Ms Jenny Scott
Ffôn
029 2038 8991
Ffacs
029 2038 8613
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
GRANGETOWN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Fitzalan
Dalgylch
Rhif DFEE
2101