Mae ysgolion yn gweithio i ailgyflwyno disgyblion o 29 Mehefin 2020. Dilynwch y wybodaeth a anfonwyd atoch yn uniongyrchol gan ysgol eich plentyn i gael y trefniadau penodol.