Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2022-23 - Ffurflen Gais

DIBEN Y RHYDDHAD

Mae'r ffurflen hon bellach wedi cau ar gyfer ceisiadau newydd. Cysylltwch รข Threthi Busnes os oes angen i chi lenwi'r ffurflen hon.
Diolch