Lakeside Primary School
Cyfeiriad
Ontario Way, Lakeside, Cardiff, CF23 6HB
Pennaeth
Mrs Rachel Mitchell
Ffôn
029 2076 7050
Ffacs
029 2076 7051
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
CYNCOED
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cardiff High
Dalgylch
Rhif DFEE
2074