Pontprennau Primary School
Cyfeiriad
Heol Pontprennau, Pontprennau, Cardiff, CF23 8LL
Pennaeth
Mr Ian James
Ffôn
029 2073 5812
Ffacs
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
-
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
PONTPRENNAU & OLD ST ME
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cardiff High
Dalgylch
Rhif DFEE
2330