Ysgol Y Berllan Deg
Cyfeiriad
Circle Way East, Llanedeyrn, Cardiff, CF23 9LD
Pennaeth
Ms Mari Phillips
Ffôn
029 2073 4152
Ffacs
029 2073 6850
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
WELSH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
PENTWYN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Ysgol Bro Edern
Dalgylch
Rhif DFEE
2308