Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern
Cyfeiriad
Llanedeyrn Road, Penylan, Cardiff, CF23 9DT
Pennaeth
Mr Iwan Pritchard
Ffôn
029 2048 9445
Ffacs
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
WELSH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
11-18
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
PENYLAN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Ysgol Bro Edern
Dalgylch
Rhif DFEE
4074