St Illtyd's Catholic High School
Cyfeiriad
Newport Road, Rumney, Cardiff, CF3 1XQ
Pennaeth
Mr David Thomas
Ffôn
029 2077 8174
Ffacs
029 2036 1641
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Roman Catholic Vol Aided
Ystod Oedran
11-16
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
RUMNEY
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
St Illtyd's RC
Dalgylch
Rhif DFEE
4600