St Mellons C.W Primary School
Cyfeiriad
Dunster Road, Llanrumney, Cardiff, CF3 5TP
Pennaeth
Mrs Jane Marchesi
Ffôn
029 2079 4195
Ffacs
029 2079 6945
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Church in Wales Vol Controlled
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANRUMNEY
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
St Teilo's CW
Dalgylch
Rhif DFEE
3000