St Mary The Virgin C.W Primary School
Cyfeiriad
North Church Street, Butetown, Cardiff, CF10 5HB
Pennaeth
Ms Nicola Prichard
Ffôn
029 2048 1608
Ffacs
029 2045 1239
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Church in Wales Vol Aided
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
BUTETOWN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Fitzalan High
Dalgylch
Rhif DFEE
3355