Llandaff C.W. Primary School
Cyfeiriad
Hendre Close, Llandaff, Cardiff, CF5 2HT
Pennaeth
Mrs Annette James
Ffôn
029 2056 5932
Ffacs
029 2057 6196
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Church in Wales Vol Aided
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANDAFF
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Bishop of Llandaff CW
Dalgylch
Rhif DFEE
3346