Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
Cyfeiriad
Glan-Y-Nant Road, Whitchurch, Cardiff, CF14 1AP
Pennaeth
Mr Illtud James
Ffôn
029 2069 1247
Ffacs
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
WELSH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
WHITCHURCH & TONGWYNLA
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Ysgol Glantaf
Dalgylch
Rhif DFEE
2166