Ysgol Gymraeg Coed-Y-Gof
Cyfeiriad
Beechley Drive, Pentrebane, Cardiff, CF5 3SG
Pennaeth
Ms Carys Prytherch
Ffôn
029 2056 4585
Ffacs
029 2056 4595
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
WELSH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
FAIRWATER
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Ysgol Plasmawr
Dalgylch
Rhif DFEE
2170