Ysgol Bro Eirwg
Cyfeiriad
Ridgeway Road, Llanrumney, Cardiff, CF3 4AB
Pennaeth
Mr Iwan Ellis
Ffôn
029 2077 7124
Ffacs
029 2036 0103
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
WELSH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANRUMNEY
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Ysgol Bro Edern
Dalgylch
Rhif DFEE
2171