Llanishen High School
Cyfeiriad
Heol Hir, Llanishen, Cardiff, CF14 5YL
Pennaeth
Ms Sarah Parry
Ffôn
029 2068 0800
Ffacs
029 2068 0830
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
11-18
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANISHEN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Llanishen High
Dalgylch
Rhif DFEE
4051