Kitchener Primary School
Cyfeiriad
Kitchener Road, Riverside, Cardiff, CF11 6HT
Pennaeth
Reena Patel
Ffôn
029 2038 7505
Ffacs
029 2039 1999
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
RIVERSIDE
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Fitzalan High
Dalgylch
Rhif DFEE
2031