Greenway Primary School
Cyfeiriad
Llanstephan Road, Rumney, Cardiff, CF3 3JG
Pennaeth
Mr Nicholas Naish
Ffôn
029 2077 7048
Ffacs
029 2036 1257
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
RUMNEY
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Eastern
Dalgylch
Rhif DFEE
2045