Howardian Primary School
Cyfeiriad
Hammond Way, Penylan, Cardiff, CF23 9NB
Pennaeth
Dr Helen Hoyle
Ffôn
029 2049 9451
Ffacs
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
-
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
PENYLAN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cardiff High
Dalgylch
Rhif DFEE
2331