Fairwater Primary School
Cyfeiriad
Wellwright Road, Fairwater, Cardiff, CF5 3ED
Pennaeth
Ceri Evans
Ffôn
029 2056 3160
Ffacs
029 2057 5082
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
FAIRWATER
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cantonian
Dalgylch
Rhif DFEE
2017