Coryton Primary School
Cyfeiriad
Hollybush Estate, Whitchurch, Cardiff, CF14 7DS
Pennaeth
Mr Gareth James
Ffôn
029 2061 6792
Ffacs
029 2054 4997
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
WHITCHURCH & TONGWYNLA
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Radyr
Dalgylch
Rhif DFEE
2104