Bryn Hafod Primary School
Cyfeiriad
Blagdon Close, Llanrumney, Cardiff, CF3 4HF
Pennaeth
Ms Rhian Lundrigan
Ffôn
029 2079 3402
Ffacs
029 2036 2112
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANRUMNEY
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Eastern High
Dalgylch
Rhif DFEE
2065