Bryn Deri Primary School
Cyfeiriad
Cae'r Graig, Radyr, Cardiff, CF15 8RD
Pennaeth
Mrs Claire Davies
Ffôn
029 2084 3328
Ffacs
029 2084 2144
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
RADYR & MORGANSTOWN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Radyr Comp
Dalgylch
Rhif DFEE
2153