Birchgrove Primary School
Cyfeiriad
Birchgrove Road, Birchgrove, Cardiff, CF14 1RR
Pennaeth
Mrs Sarah Morgan
Ffôn
029 2062 8204
Ffacs
029 2062 8673
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
HEATH
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Whitchurch High
Dalgylch
Rhif DFEE
2011