Baden Powell Primary School
Cyfeiriad
Muirton Road, Tremorfa, Cardiff, CF24 2SJ
Pennaeth
Mrs Ceri Gibbon
Ffôn
029 2046 1894
Ffacs
029 2045 3721
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
SPLOTT
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Willows High
Dalgylch
Rhif DFEE
2009