Allensbank Primary School
Cyfeiriad
Llanishen Street, Heath, Cardiff, CF14 3QE
Pennaeth
Miss Jennifer Drogan
Ffôn
029 2061 9022
Ffacs
029 2069 1629
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
GABALFA
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cathays High
Dalgylch
Rhif DFEE
2007