Ysgol Pen Y Pil
Cyfeiriad
Glan-Y-Mor Road, Trowbridge, Cardiff, CF3 1RQ
Pennaeth
Mr Iwan Ellis
Ffôn
029 2079 1255
Ffacs
029 2036 2144
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
WELSH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
TROWBRIDGE
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Bro Edern
Dalgylch
Rhif DFEE
2314