Albany Primary School
Cyfeiriad
Albany Road, Roath, Cardiff, CF24 3RR
Pennaeth
Mr William Howlett
Ffôn
029 2049 9520
Ffacs
029 2045 6275
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
PLASNEWYDD
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cathays High
Dalgylch
Rhif DFEE
2005